Toimiala / Liikeajatus

Toimiala

E-P:n LVI Oy on Laadukkaiden LVI - Tarvikkeiden Valmistaja - Maahantuoja & Tukkuliike. 
Toimitamme tuotteitamme koko Suomen alueelle, tukku, teollisuus & asennusportaisiin. 
Haemme myös jatkuvasti ja laaja-alaisesti uusia tuotteita jotka soveltuvat tuotevalikoimaamme. 
Johtoajatuksena uusia tuotteita valitessamme pidämme seuraavia seikkoja. 
Tuotteiden täytyy olla:

Seuramme myös alati muuttuvan LVI - alan uusia tilanteita ja niiden myötä muodostuvia tuotetarpeita.

Liikeajatuksemme

Pyrimme huomioimaan valitsemamme LVI osa-alueen samalla yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.
Jatkuvan tuotekehittelyn ja aktiivisen yhteydenpidon avulla eri yhteistyötahoihimme, pyrimme 
luomaan niin yksittäisiä tuotteita, kuin myös kokonaisia tuoteryhmiä myyntivalikoimaamme.
Luonnollisesti huomioimme myös jo olemassa olevien tuotteiden jatkuvan kehitystyön
Noudatamme samaa toimintamallia, koti ja ulkomaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Huomioimme myös alan Suunnittelutoimistot, joille toimitamme säännöllisesti tuotetietouttamme.

Asiakasryhmämme muodostavat pääosin
- LVI-alan Liikkeet ja Urakoitsijat.
- LVI-alan perinteiset suur ja erikoistukkuliikkeet
- Laatoitus ja maalausala
- Yleisteollisuus

Toimintamme painottuu monilta osin alan erikoistarvikkeisiin.
Varsin tavallinen ilmiö alallamme on, että kokoluokkaamme suurempien yritysten rajallinen aika,
tai erikoistuotteille asetettu tuotto-odotus, eivät mahdollista
heidän asiakaspalvelussaan pienten 
yksityiskohtien tai erikoistilanteiden ratkaisemiseen tähtäävien tuotteiden kehittelyä. 
Erityisesti tähän osa-alueeseen panostaminen on muodostunut hedelmälliseksi ja toimivaksi tavaksi 
rakentaa kahteen suuntaan toimivaa yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. 

Oma valmistus on meille tärkeä osa-alue. Käytössämme on nykyaikaiset tuotantolaitteet ja osaava
työryhmä käyttö ja suunnittelupuolella.
Myös koti ja ulkomainen alihankinta on merkittävä osa toimintaamme.   

Laatuajattelulla on aina ollut iso rooli yrityksemme toiminnassa. 
Keväällä 1995 aloitimme oman ISO 9001 pohjalta suunnitellun Laatujärjestelmän luomisen yritykseemme.
Kokonaisuus valmistui talvella 1997. Järjestelmän päivityksiä ja tarkennuksia suoritetaan tarvittaessa.
Laatujärjestelmämme päivitys jatkuu edelleen 2010 luvulla muodostuvien tarpeiden mukaan.

Laatujärjestelmämme kattavuutta kuvaa se, että sitä oli luomassa koko yrityksemme henkilökunta. 
Nykytoiminnassamme järjestelmä toimii kaikilta osa-alueiltaan. 
Laatujärjestelmämme merkittäviä osa-alueita ovat.

Asiakaslähtöisyys on merkittävä osa liikeajatustamme. 
Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota henkilökuntamme tavoitettavuuteen, toimintamme nopeuteen
ja myös tuotekuvastomme luettavuuteen ja informaatiolähtöisyyteen. 
Tuotekuvastomme perusajatuksena on, että sen täytyy palvella vaivattomasti niin alan huippuosaajaa
kuin myös juuri alalle tullutta uutta tiedonhakijaa. 

Samaa ajatusta olemme noudattaneet myös laatiessamme yrityksen Internet sivustot.
Haetun tiedon helppo löytäminen, tai tilausten suorittamisen vaivattomuus on asetettu etusijalle.
Olimmekin pioneereja alallamme sähköisen kaupankäynnin kehittämisessä, avatessamme
ensimmäisen verkkokauppamahdollisuuden asiakkaillemme jo v.1995 ja ostoskoripohjaiseen
menetelmään perustuvan tilausmahdollisuuden v.1999.
Vaikka toimintamme tukkuliikkeenä rajaakin asiakaskuntamme vain yritysasiakkaisiin, olemme
avanneet sivustoillemme myös kaikille avoimet TUOTEKUVASTO / PRODUCTS  ja Tuotemerkit ja Tuotekuvia osiot.

Ympäristöasioissa
olemme valinneet jatkuvan ylläpidon toimintamallin, joka sisältää niin yrityksen sisä,
kuin ulko-alueilla tapahtuvan toiminnan tarkkailun ja epäkohtien huomioimisen. Tämän työn onnistumisen
merkkinä voimme pitää Kurikan kaupungin rakennuslautakunnan meille v. 2001* myöntämää kunniakirjaa.
hyvin hoidetun liikerakennuksen ja ympäristönhoidosta.
*
Ensimmäisenä Kurikkalaisena yrityksenä  

Kierrätysasiat olemme ratkaisseet solmimalla yhteistyösopimuksia erilaisten hyötykäyttö ja kierrätys
organisaatioiden kanssa. 
Esim. pakkaustarvikkeiden osalta yhteistyökumppanimme on RINKI 

Yrityksemme tunnettavuutta olemme pyrkineet kohentamaan imagomainonnalla, jonka tuloksena
olemme onnistuneet saamaan yrityksemme varsin hyvin valtakunnallisesti tunnetuksi.

Liikeajatuksemme yhteenvetona toteamme, että aiomme toimia jatkossakin, laatutietoisena ja 
tehokkaaksi tunnettuna yhteistyökumppanina.

 

©  Piirrosten, kuvien, mainostekstien ja graafisen muotoilun yksinoikeus
E-P:n LVI Oy